Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Läs mer → | Tillåt cookies →
MENY SÖK

Ett helsvenskt företag med passion för godis

Aroma ska vara ett ledande, svenskägt konfektyrföretag med sin produktion av kvalitetsprodukter i Sverige och ambitionen är att vi skall ha en självklar position bland de stora internationella aktörerna. Vi bygger vår verksamhet på ett löfte till våra konsumenter, kunder, leverantörer, medarbetare och ägare.


Följande grundstenar utgör Aromas mission och varje grundsten mäts och följs upp regelbundet:


Hela vår verksamhet och organisation ska genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Våra ledord är ”Kvalitet i allt vi gör”. Vi ska överträffa våra kunders krav. En hög produktutvecklingstakt och nivå ska säkerställa att vi är och förblir en attraktiv samarbetspartner till våra kunder. Vi ska etablera en kultur i företaget där ständiga förbättringar är normen. Våra kärnvärden är bärande i allt vi gör:

 

 

kärnvärden 2

Copyright © Konfektyrfabriken Aroma AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Konfektyrfabriken Aroma AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter